Bir zamanlar bir dergide, yazdığım bir makaleye gelen hakem raporundaki bir öneriyi çok kullandım. Adeta bir reçete gibi “iyi bir makale girişi” yazmanın yarı standartlaşmış reçetesini vermişti hakem. Akademik yayın sürecinde hakemlerden şikayet edilir. Aksine çok faydalı bulduğum bu “sihirli formül”ü paylaşmak isterim.

“Belki bir zamanlar birisinin benimle paylaştığı 4×4 tanıtım yapısını kullanmayı deneyebilirsiniz. İyi bir giriş için standart, her biri yaklaşık 4 cümleden oluşan dört paragraftır. İlk paragraf konunuzu tanımlar ve kışkırtıcı olabilir ancak konu hakkında zaten bildiklerimizi göstermelidir. İkinci paragrafta, bilmediğimiz şeylerin yanı sıra ele alacağınız boşluk veya eksik unsurun taslağını çıkarmak için bir helikopter perspektifi kullanacaksınız. Üçüncü paragraf, makalenizde ne yaptığınızı açıklar (örneğin, xxxx’ten bir çapraz seviye modeli geliştiriyorum). Son paragraf bunun nasıl ve neden önemli bir katkı olduğunu açıklamaktadır.” Hakem 2

“Perhaps you can try using the 4 x 4 introduction structure which someone once shared with me. A standard for a good introduction is four paragraphs with approximately 4 sentences or so each. The first paragraph describes your topic and it can be provocative but must show what we already know about the topic. In the second paragraph you use a helicopter perspective to sketch out what we don’t know as well as the gap or missing element you will address. The third paragraph explains what you do in your paper (e.g. I develop a cross-level model of xxx) drawing from xxxx). The last paragraph explains how and why this is a significant contribution.” Reviewer 2

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *